Privacy Verklaring

van:

Adiform B.V. , producent en leverancier van hoogwaardig technisch werkplekmeubilair, gevestigd te Rotterdam,  3045 PD Bovendijk 205,KvK.nr. 24270346:

“Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij gaan  dan ook vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en delen deze alleen met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst”

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle leveringen en/of diensten van Adiform B.V. , Famepla Nederland, onze websites www.adiform.nl www.fampela.nl en www.adirect.nl

Doel gegevens:

Wij verzamelen persoonsgegevens ten behoeve van:

* het kunnen nakomen van een met u gesloten overeenkomst;

* te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;

* een gerechtvaardigd belang,

*  met toestemming van de betrokkene(n).

De volgende persoonsgegevens verzamelen wij voor de uitvoering van bovenstaande punten:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummers;
 • (Privé) E-mailadres
 • Privé-bankrekeningnummers (bijvoorbeeld in het geval van een eenmanszaak).
 • Klantnummer
 • Bezoekgedrag (bijvoorbeeld welke webpagina’s bezocht zijn).
 • Fax
 • Website
 • KvK nummer
 • BTW nummer
 • Offertenummer

Beveiliging van privacy gevoelige gegevens:

Adiform B.V. heeft alle binnen haar mogelijkheden liggende maatregelen genomen om de kans op een datalek te voorkomen.

* onze software is altijd up to date;

* fysieke datadragers worden na gebruik vernietigd;

* informatie wordt  in eigen beheer opgeslagen op beveiligde servers;

* onze medewerkers zijn op de hoogte van de wet AVG;

* persoonlijke informatie zal niet door ons gedeeld worden met derden, tenzij dit strikt noodzakelijk  is voor het nakomen van een met u gesloten overeenkomst of als daar door u toestemming voor is verleend;

* indien wij gebruik maken van derden ( bijv. transportbedrijven, koeriers) hebben wij met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten;

* Adiform B.V. doet alles om een onwaarschijnlijk datalek te voorkomen door veiligheidsmaatregelen zo goed mogelijk in acht te nemen. In het geval van een datalek*, zal Adiform B.V. dit melden bij de betrokkenen die er mogelijk schade van ondervinden en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

*Een datalek houdt in dat persoonsgegevens terechtkomen bij derden die daarvoor geen bevoegdheid hebben, al dan niet onrechtmatig of per ongeluk. Een voorbeeld van een datalek kan een uitgelekt computer bestand  door bijvoorbeeld een verloren USB stick zijn of een cyberaanval.

Uw rechten:

U heeft altijd het recht op informatie met betrekking tot de door ons over u verzamelde persoonsgegevens;

U heeft het recht op correctie van deze gegevens;

U heeft het recht van verzet;

U heeft het recht op verwijdering van deze gegevens

U heeft het recht van vergetelheid.

Communicatie

Wanneer u een bericht naar ons toestuurt, bestaat de mogelijkheid dat wij deze informatie bewaren. Denkt u aan  aan emailadressen, telefoonnummers, namen, en adressen. Dit maakt het voor ons mogelijk om uw vragen te beantwoorden en u in de toekomst beter van dienst te zijn. Wij zullen deze gegevens nooit combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij mogelijk beschikken.

Cookies en Marketing:

“Cookies” zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om te kunnen analyseren hoe klanten en geïnteresseerden onze websites gebruiken. Met de zo verkregen informatie kunnen wij u en anderen in de toekomst beter van dienst zijn.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, u kunt uw browser opnieuw instellen om zo alle cookies te verwijderen. Het is mogelijk dat sommige onderwerpen op onze websites hierna niet of niet goed meer functioneren. Met sociale media cookies kan de content van een website worden gedeeld. Tevens bestaan er advertentie en tracking cookies.

Aanvullende informatie over onze cookies:

*wij gebruiken geen advertentie cookies;

*wij gebruiken functionele cookies,

*wij gebruiken sociale media cookies;

* wij gebruiken analytische cookies.

Wij maken gebruik van deze cookies ter verbetering van onze digitale marketing campagnes.

 

Privacy statement *English

We would like to draw your attention to the fact that we will collect and use the personal data you provide to us. This is necessary to conclude and perform a possible agreement. The agreement applies to both (potential) customers and to parties which we purchase goods and/or services.

Cookie statement

*English

Cookies are small text files that are placed on your computer, tablet, or smartphone during a visit to our website. Information is stored in the browser you are using to visit our website. The browser will remember your visit when you come back to our website again. The purpose is to give you the same convenient user experience as previously.

Web statistieken

 

Wij gebruiken een programma genaamd Google Analytics om web statistieken bij te houden ter verbetering van onze website. Wij houden met deze web statistieken onder andere de prestaties en bezoeken van onze website bij.

Verwerkersovereenkomsten met derde partijen

 

Wij gaan een verwerkingsovereenkomst aan met alle commerciële partijen die inzage hebben in uw klantgegevens. Bijvoorbeeld de E-mail Service Provider (ESP). De samenwerking met deze commerciële partijen dient ervoor om de klantrelatie te onderhouden en in stand te houden. De verwerkersovereenkomst dient ervoor om de privacy van uw gegevens te alle tijde te waarborgen.

Email inschrijvingen en uitschrijven

Onderaan een mailing of nieuwsbrief heeft u altijd de mogelijkheid om u af te melden. Bij elk formulier waar u uw persoonlijke gegevens invult,  vindt u een verwijzing naar deze privacyverklaring. Dit heeft als doel om u zo goed mogelijk en op een transparante manier te informeren over hoe wij met uw gegevens omgaan. Tevens  vindt u onderaan iedere mailing  de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij zijn verplicht om alle data in het bedrijf voor een termijn van 7 jaar te bewaren voor de belastingdienst. Deze termijn houden wij ook aan met betrekking tot onze klantgegevens. Indien u het niet eens bent met deze bewaartermijn, heeft u het recht om een verzoek in te dienen om uw klantgegevens te laten verwijderen voordat de termijn van 7 jaar voorbij is.De data die wij via Google Analytics verkrijgen bewaren wij voor een periode van 26 maanden.

 

Heeft u vragen over onze privacy verklaring of wilt u uw gegevens inzien, verwijderen etc, stuur dan een bericht naar privacy@adiform.nl . wij zullen daarna zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.